fbpx Skip to main content

Naarmate we het einde van 2023 naderen, voelen we steeds sterker een verschuiving in het bedrijfslandschap. De kern van deze verandering? Beweging! Maar eigenlijk ook het tegenovergestelde: stilstand. Hear us out:

Mensen zijn in beweging en zoekende, en ook binnen bedrijven zien we dat er iets borrelt. De jongere generatie krijgt een stem, zoekt naar betrokkenheid en zin. Zin, zoals in zingeving, maar ook zoals in ‘goesting’. Steeds meer mensen in het werkveld hebben zin om zich ergens in vast te bijten, om uitdagingen aan te gaan.

Tegelijkertijd zien we duidelijk nog een andere trend op de werkvloer. Steeds vaker staan mensen ook even stil. Geïnspireerd door de zoektocht naar zingeving bij de jongste generatie professionals maakt inmiddels bijna iedereen voor zichzelf de balans op: klopt alles wel nog?

Bedrijven staan dus voor een cruciale uitdaging: hoe creëer je een werkomgeving die niet alleen om bedrijfsresultaat draait, maar ook de persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers bevordert? Hoe hou je een gemeenschappelijke koers aan, als ieder individu tegelijk z’n eigen koers wil varen?

Het klinkt misschien als een paradox, maar eigenlijk is het dat helemaal niet. Dit is een kans voor bedrijven om een omgeving te creëren waarin elke werknemer zich gewaardeerd, gehoord en gemotiveerd voelt. Waarin mensen dichter bij hun échte ik kunnen komen te staan, om zo, gefundeerd, de juiste beslissingen te kunnen nemen over hun carrière en hun leven. Waarin ze durven kiezen voor zichzelf, zonder egoïstisch te moeten zijn. Waarin ze zelfzeker kunnen zijn, zonder zich “dikke nek” te moeten voelen.

In dat soort omgeving ontstaat op een volledig organische manier een nieuw soort team. Een team van mensen die, allemaal op hun eigen manier, bewust hebben beslist om betrokken te worden in een gemeenschappelijk doel.

Bedrijfsleiders die inzetten op, en investeren in, dat soort betrokkenheid van hun werknemers zien nu al de resultaten: minder afwezigheid, gemakkelijker rekruteren, minder personeelsverloop en een stijging van bedrijfsresultaten. In 2024 zal het vermogen van een organisatie om haar mensen centraal te stellen nóg sterker bepalend zijn voor succes.

Onze 3 tips voor bedrijfsleiders in 2024 zijn daarom:

      1. Ontwikkelingsprogramma’s: Creëer programma’s die gericht zijn op persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Dit moedigt werknemers aan om hun volledige potentieel te realiseren.

      1. Feedbackcultuur: Stimuleer een open en eerlijke communicatiecultuur waarin feedback wordt gewaardeerd en gebruikt als een hulpmiddel voor verbetering en groei.

    1. Een heldere bedrijfsstrategie: Werken richting een gemeenschappelijk doel kan alleen wanneer dat doel ook voor iedereen duidelijk is. Formuleer en communiceer welke koers je als bedrijf wil aanhouden, en geef daarin zélf het voorbeeld.