fbpx Skip to main content

Werkbaarheidscheques

Wat en voor wie zijn werkbaarheidscheques

Het gaat om een subsidie van 60% van het totaalbudget van een geschikt project, met een maximum van €9.000. Het kan gaan om:

  • Het uitvoeren van een meting of scan 
  • En/of begeleiding en advies (beleidsconsulting, strategisch advies, ..) 
  • En/of verbeteringsactiviteiten (coaching, opleiding, acties,..).
  • Door ondernemingen in Vlaanderen (zowel KMO’s als grote ondernemingen) met minstens 1 medewerker
  • Door zowel de profit als social profit sector

Wat is het doel van werkbaarheidscheques

Deze subsidie is in het leven geroepen om met gecertifieerde partners de werkbaarheid in organisaties zowel in kaart te brengen als te verbeteren en dit met betrekking tot:

  • De werkpost (werkomgeving en werkplek)

  • De arbeidsorganisatie (beleid en procedures, manier van (samen)werken, ..)

Uiteraard heeft BeWolved de nodige certificaten zodat u van deze subsidie kan genieten.

F.A.Q.

Wat betekent die 60% subsidie precies?

Het gaat om een subsidie van 60% op het totale bedrag van een project, exclusief BTW. Er geldt een absoluut maximum van €9.000 per ondernemingsnummer. Dat betekent concreet dat een uitgave van €15.000 een maximale subsidie van €9.000 oplevert.

Hoeveel projecten mag ik indienen?

Je mag in totaal 3 verschillende projecten indienen, die in totaal tot €9.000 subsidie kunnen opleveren.

Is mijn onderneming niet te groot – of te klein – om in aanmerking te komen?

Anders dan bij de KMO-Portefeuille is er voor de werkbaarheidscheques geen limiet qua organisatiegrootte. De enige voorwaarde die genoemd wordt rond het aantal medewerkers is minimaal 1 werknemer in dienst hebben.

Komen VZWs in aanmerking voor de WBC?

Non-profit komt niet in aanmerking voor de subsidie, maar organisaties binnen de social profit (of de lokale diensteneconomie) zoals maatwerkbedrijven en sociale en beschutte werkplaatsen, in principe wel. Voor duidelijkheid omtrent specifieke gevallen kan je je best altijd informeren bij de Vlaamse Overheid zelf (werkbaarheidscheque@vlaanderen.be).

Wat met Brussel/Wallonië/Nederland?

De werkbaarheidscheques zijn een initiatief van de Vlaamse overheid en gelden dus enkel voor organisaties met een aanvaardbare rechtsvorm, gevestigd in het Vlaams Gewest.

Gaat het enkel om ondersteuning qua sport of vitaliteit?

Neen, werkbaar werk, werken aan welzijn op het werk of corporate well-being zijn veel bredere concept die nog veel meer coveren dan bijvoorbeeld beweging en gezonde voeding. Ook aspecten rond omgaan met stress, mentaal welzijn, mindset, gezonde (thuis)werkplek, connectie en verbinding, optimaal leidinggeven en samenwerken, competenties, … komen in aanmerking voor de ondersteuning met de WBC omdat ze elk op hun eigen manier bijdragen aan de motivatie, veerkracht en productiviteit van medewerkers. Daarenboven kunnen organisaties rond deze thema’s zowel strategisch gaan werken (en begeleiding voor het uitstippelen van een welzijnsbeleid aanvragen), maar ook de operationele ondersteuning of training van leidinggevenden, of het bieden van tools, workshops en dergelijke voor medewerkers komen in aanmerking.

Mag de werkbaarheidscheque gebruikt worden voor ‘verplichtingen’?

Op de website van de overheid wordt aangegeven dat de WBC niet in aanmerking komen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er wordt enkel specifiek een uitzondering gemaakt voor scans, actieplannen en acties die dienen om het hoofd te bieden aan de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van corona – waardoor alle organisaties op alle vlakken getroffen worden.

Mijn organisatie heeft meerdere vestigingen, kan ik voor elke vestiging een aanvraag indienen?

Hou er rekening mee dat subsidies worden bekeken op ondernemingsniveau (ondernemingsnummer) en niet op vestigingsniveau. Dus een organisatie met meerdere vestigingen in Vlaanderen onder hetzelfde ondernemingsnummer worden samen genomen en vallen onder de maximum subsidie van 9.000€.

Hoelang moet ik wachten op de terugbetaling?

Zodra je je factuur hebt ingediend, wordt de subsidie normaal binnen de maand uitbetaald. Let op, het gaat hier om een pre-financiering: jij betaalt de volledige factuur aan de dienstverlener, de overheid stort jou nadien het gesubsidieerde bedrag terug.

Hoe snel wordt mijn aanvraag goedgekeurd?

De Vlaamse Overheid doet zijn uiterste best om de aanvragen zo snel mogelijk goed te keuren (ongeveer drie weken), maar dit is zeker niet altijd mogelijk. We raden daarom ook aan – vanwege de beperkte projectdoorlooptijd van 8 maanden – om niet te wachten en meteen na de aanvraag de uitvoering van gegronde projecten alvast op te starten.

Welke aanvragen worden goedgekeurd?

Zolang er budget ter beschikking is, worden aanvragen in overeenstemming met de voorwaarden in de oproep doorgaans aanvaard. Inhoudelijk betekent dat dat er een duidelijke link moet aangetoond worden tussen de gekozen activiteiten en de componenten van werkbaar werk, zoals omschreven door de Vlaamse Overheid (stress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé balans). Onze BeWolved welzijnsinterventies die ondersteuning bieden rond (fysiek en mentaal) welzijn en psychosociaal welbevinden komen dus zeker en vast in aanmerking en wij bieden indien nodig ook hulp bij het formuleren van de aanvraag.

Is het een complexe aanvraagprocedure met veel werklast en papierwerk?

Nee, het gaat om een vrij eenvoudige procedure (lees er hier meer over) en BeWolved helpt trouwens graag om alles in goede banen te leiden.

Kan ik een project dat ik vorige maand liet uitvoeren alsnog laten financieren?

Neen, de werkbaarheidscheques hebben geen terugwerkende kracht. Het geldt enkel voor projecten die vooraf worden aangevraagd.

Hoeveel tijd heb ik nog?

Ons advies: Wacht niet te lang! Er is een beperking van €3.000.000 totaalbudget dat de Vlaamse Overheid ter beschikking heeft. De cheques zijn tot nog toe sterk ondergebruikt gebleven en de nood naar welzijnsinterventies is hoger dan ooit, vandaar onze warme oproep om alsnog in actie te schieten. Maar… als de pot op is, is hij op. De huidige oproep staat open sinds mei 2019 en is verlengd voor 2024, waardoor nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden tot 31.07.2024. In een uiterste limietscenario betekent dat dus dat je de aanvraag nog op de valreep kan indienen in oktober 2024 waarna nog 8 maand de tijd hebt (tot augustus 2024) voor de uitvoering. Indien er echter een afkeuring volgt, heb je natuurlijk geen flexibiliteit meer om alsnog aan te passen of een nieuw project in te dienen.

Ontdek onze diensten en investeer in werkbaar werk en het welzijn van jouw medewerkers door middel van de werkbaarheidscheques.