fbpx Skip to main content

In ons leven en op het werk worden er vaak hoge eisen aan ons gesteld. We vervullen verschillende rollen, zoals die van familielid, collega en partner. Misschien ben je zelfs ouder en draag je de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kinderen.

Daarnaast wordt er van ons verwacht dat we werk aangaan waarin we ons goed voelen, ons volledig inzetten, resultaten behalen en onze volledige capaciteiten benutten. Dit klinkt prachtig, maar het kan tegelijkertijd ook overweldigend zijn, zeker gezien de vele verwachtingen.

Vaak wordt vergeten dat het vervullen van deze rollen en krachtig staan in het leven begint met het in contact komen met onze innerlijke kracht. Alle wijsheid die we nodig hebben, bevindt zich namelijk al in onszelf.

Om deze wijsheid, talenten, energie, gedrevenheid en balans naar onze omgeving te kunnen uitstralen, moeten we eerst in onszelf investeren. Net zoals we onze mobiele telefoons dagelijks opladen om ze optimaal te laten functioneren, moeten we onszelf dagelijks voorzien van energie en oplaadpunten.

Stress als Overlevingsmechanisme:

Stress is een natuurlijk overlevingsmechanisme dat ons in staat stelt om snel en alert te reageren op gevaar. Eenvoudig uitgelegd zorgt stress ervoor dat we reflexmatig handelen, bijvoorbeeld wanneer er plotseling gevaar dreigt, zoals een leeuw in de tuin.

Stress maakt ons bewust van gevaar, wat zich uit in een verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, gespannen spieren en de vrijlating van adrenaline in ons bloed. Ons lichaam bereidt zich voor om te vechten, te vluchten, te bevriezen of zich aan te passen aan de situatie.

Er zijn verschillende gradaties van stress:

1. Acute Stress: Dit is een overlevingsmechanisme waarop meestal ontspanning volgt. Het is logisch om je gestrest te voelen tijdens een sollicitatiegesprek voor een aantrekkelijke baan of op je eerste dag bij een nieuwe werkgever. Het onbekende en nieuwe kunnen gevoelens van onzekerheid en onwennigheid veroorzaken, soms zelfs fysiek.

Maar van zodra het gesprek of de eerste werkdag is afgelopen, treedt vaak ontspanning op, waardoor je lichaam weer tot rust komt.

2. Chronische Stress: Bij chronische stress is er echter weinig tot geen ontspanning. Iemand die worstelt met financiële problemen en geen directe oplossing ziet, kan steeds grotere problemen ervaren. Dit kan leiden tot aanhoudende stress en voortdurende lichamelijke spanning. Een persoon die voortdurend in een staat van stress verkeert, wordt als overspannen beschouwd.

Dit komt helaas ook vaak voor in situaties waarin de balans tussen werk en privé verstoord is. Als individu besef je mogelijk niet dat de balans niet in orde is, en je blijft je dagelijks inzetten, zonder te realiseren dat je voortdurend je eigen grenzen overschrijdt. Ook hier is sprake van overspannenheid.

Als chronische stress, dat wil vaak zeggen: over een periode van meer dan zes maanden, aanhoudt, kan dit leiden tot een burn-out.

Stress als Kans voor Groei:

Stress is dus echter niet per definitie negatief. Het wordt pas ongezond wanneer er een onevenwichtige balans is tussen de stressfase, herstelfase en rustfase. Met andere woorden, als we tijdens de herstelfase geen kans meer krijgen om te ontspannen, wordt stress zeer ongezond en een bedreiging voor onszelf, ons lichaam en dus ook voor onze omgeving.

Stress biedt echter ook kansen voor groei. Een persoon die stress ervaart, is betrokken en hecht waarde aan kwaliteit. Chronische stress, zoals eerder beschreven, is vaak een signaal dat je je eigen grenzen overschrijdt of zelfs verwijderd bent van je innerlijke kern.

Het doormaken van deze fase brengt dan opnieuw het belang van je eigen zelf, te handelen vanuit je diepe kern, waarden en normen die bij jezelf horen, naar boven.  

Stress kan daarom een kans zijn tot reflectie en groei.

We zijn ons niet altijd bewust van de sterke eigenschappen die we bezitten. De kunst is om deze eigenschappen zoveel mogelijk in ons leven te benutten. Als goed ontwikkelde aspecten van onszelf leiden tot succes, heeft dit een positief effect op ons zelfvertrouwen. Verhoog je dit bewustzijn in meerdere domeinen, dan creëer je vertrouwen in je algemeen leven. Moeilijke situaties kan je dan ook overwinnen dankzij sterk ontwikkelde persoonlijke eigenschappen. Handelen vanuit dit vertrouwen levert mooiere en sterkere resultaten op dan handelen vanuit angst. 

Hoe meer je de focus legt op wat krachtig ontwikkeld is, en je in het verleden al vooruit heeft geholpen, hoe meer vertrouwen je opbouwt. En laat dit nu net jouw innerlijke kracht zijn.