fbpx Skip to main content

In een wereld waarin verandering de enige constante lijkt te zijn, is het geen verrassing dat ook de arbeidsmarkt evolueert.  
Recent onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta toont aan dat maar liefst 11% van de jongeren onder de 25 jaar in 2022 hun arbeidscontract heeft beëindigd. Dit cijfer is meer dan verdubbeld in vergelijking met 2021 en zelfs met 181% toegenomen vergeleken met de periode vóór de pandemie.  
Wat drijft deze opvallende verschuiving in loopbaankeuzes?  
Bij BeWolved zien we hierin een trend die wijst op een verlangen naar zingeving en balans in het werkende leven. 

Terwijl oudere generaties vaak vasthouden aan ratio, zoals financiële verplichtingen en traditionele stabiliteit, lijken jongeren minder gebonden te zijn en kritischer op zoek naar een holistische balans tussen diverse aspecten van hun leven. Deze verschuiving wordt soms met enige scepsis bekeken door oudere generaties, die de jonge generatie Z wel eens als de ‘generatie Zwak’ bestempelen.  

Een Oproep tot Reflectie: 

Wij zien deze ontwikkeling echter juist als een kans voor alle generaties om te evolueren. De jonge generatie stelt vragen als “Wat doe ik graag?” en “Hoe kan mijn werk in lijn zijn met mijn persoonlijke waarden?” Deze vragen vertrekken vanuit een onderbuikgevoel. Ze leggen zo de basis voor een meer vervullende loopbaan. Hoewel oudere generaties deze aanpak soms als ‘zwak’ beschouwen, kan het juist leiden tot een grotere betrokkenheid en voldoening uit het werk en een betere balans tussen werk en privéleven. 

De huidige veranderingen in de arbeidsmarkt vragen om een heroverweging van onze loopbaankeuzes, ongeacht onze leeftijd. De jongere generatie inspireert ons om meer in te zetten op persoonlijke tevredenheid en zingeving. Tegelijkertijd biedt deze trend oudere generaties de kans om zichzelf af te vragen waar ze staan in hun loopbaan en welke stappen ze kunnen zetten om meer vervulling te vinden.  

Bij BeWolved omarmen we deze verschuiving en bieden we loopbaancoaching aan voor mensen van alle generaties, om te helpen bij het vinden van die balans tussen passie, doelen en duurzaamheid. 

De stijging in het aantal jongeren dat van werkgever verandert, weerspiegelt niet enkel een veranderende arbeidsmarkt, maar ook een evoluerende mindset in hoe we, allemaal, ons werk benaderen. Jongeren omarmen hun emotionele betrokkenheid en streven naar zinvol werk, in lijn met hun waarden.  
Dat is een transitie die we bij BeWolved enkel kunnen, en willen, ondersteunen.